I Kongres Oceny Technologii
„Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym”
24-25 marca 2017, Hotel „Olimpia”, Kamień k/Rybnika

I Kongresu Oceny Technologii „Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym”, współorganizowany jest przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

PROGRAM TAPT 2017 Księga Abstraktów TAPT 2017

Rada Naukowa
prof. dr hab. Lech W. Zacher (Przewodniczący) Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych, Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Andrzej Kiepas Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski
dr hab. Helena Ciążela Zakład Filozofii, Moralności i Etyki Globalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Izabela Jonek – Kowalska, prof. Pol. Śl. Instytut Ekonomii i Informatyki, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Pol. Śl. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. Agnieszka Lekka – Kowalik, prof. KUL Katedra Metodologii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
dr Alina Betlej Instytut Socjologii Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
dr Sylwia Mrozowska Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański
dr Małgorzata Skórzewska – Amberg Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab. inż. Jan Skowronek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. Pol. Śl. Instytut Zarządzania i Administracji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl. Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Komitet Organizacyjny:

  • Dr inż. Katarzyna Midor
  • Dr inż. Michał Zasadzień
  • Mgr Paulina Kuzior
  • Dr Bartłomiej Knosala
  • Mgr Remigiusz Kozubek
  • Dr inż. Agnieszka Janik
  • Dr inż. Andrzej Wieczorek
  • Mariusz Dajczak
  • Dr inż. Artur Kuboszek
  • Dr inż. Joanna Bartnicka

Kontakt:

Galeria