Żegnamy jednego z inicjatorów Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Wybitnego naukowca, myśliciela, futurologa, Mistrza i przyjaciela.

Profesor Lech Wojciech Zacher urodził się 10 marca 1942 roku w Warszawie. Początkowo, zamierzał zostać fizykiem jądrowym, rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Fizykę studiował jednak tylko przez rok, by przenieść się na Wydział Ekonomii UW. Tak rozpoczęła się jego wielka przygoda w roli badacza relacji pomiędzy nauką, społeczeństwem, gospodarką a techniką.

W trakcie swojej kariery naukowej pełnił wiele ważnych funkcji. Był doradcą ministra w Urzędzie Rady Ministrów i w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Założycielem i prezesem Fundacji Edukacyjnej TRANSFORMACJE, redaktorem naczelnym pisma „Transformacje”. Wieloletnim członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, a także Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Był autorem ponad 500 publikacji naukowych.

Zmarł 30 września 2022 roku. Cześć Jego Pamięci!

Alina Betlej