Walne Zgromadzenie Członków oraz Konferencja PTOT

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii odbyło się 29 marca 2019 o godz. 11.00 w Akademii Pedagogigki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (Sala Senatu, Budynek „C”). Po Walnym Zgromadzeniu Członków rozpoczęła się konferencja naukowa.

Program konferencji:

Piątek, 29 marca 2019 (Warszawa – Akademia Pedagogigki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (Sala Senatu, Budynek „C”):
12.00-12.30     dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB (Politechnika Białostocka)
 dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB (Politechnika Białostocka)
 Robot (nie)przyjaciel osoby starszej - szanse i zagrożenia
12.30-13.00     prof. dr hab. Lech W. Zacher (Akademia Leona Koźmińskiego)
 Refleksje o technice i społeczeństwie
13.00-13.30     dr inż. Bartłomiej Gładysz (Politechnika Warszawska)
 O metodzie oceny e-learningu akademickiego
13.30-14.10     lunch
14.10-14.30     prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak (Politechnika Ślaska)
 Informacja o „sesji edukacyjnej” w programie 4th European Technology Assessment Conference, Bratysława 2019 
14.30-14.50     dr hab. Urszula Soler (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 Mariusz Busiło
 Społeczna recepcja nowych technologii na przykładzie wodociągów warszawskich i sieci 5G
14.50-15.10     dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)
 Holizm wobec kryzysu środowiska naturalnego
15.10-15.30     dr Paulina Kuzior (Politechnika Śląska)
 Nowe technologie a bezpieczeństwo dziecka w sieci
15.30-15.50     dr Krzysztof Michalski (Politechnika Rzeszowska)
 Czy ogólna teoria oceny technologii jest możliwa i potrzebna?
16.00-17.00     dyskusja

Program konferencji do pobrania