Walne Zgromadzenie oraz Konferencja PTOT
20 marca 2020, Białystok

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii odbędzie się 20 marca 2020 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Walne Zgromadzenie będzie połączone z konferencją naukową. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTOT oraz osoby zainteresowane problematyką oceny technologii.

Informacje organizacyjne:

  • Miejsce spotkania: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej (Sala Rady Wydziału, budynek dziekanatu, I piętro). Adres: ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin [link Google Maps]
  • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu i konferencji jest bezpłatne.
  • Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę, słodkie przekąski. Istnieje możliwość zakupu obiadu na terenie kampusu
  • Uprzejmie prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestnictwa wysyłając e-mail na adres l.nazarko@pb.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 517 242 798 (dr Łukasz Nazarko).
  • Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów na adres l.nazarko@pb.edu.pl

Program ramowy

11.00-11.30     Kawa powitalna
 (Zgromadzenie Zarządu PTOT)
11.30-11.45     I termin Walnego Zgromadzenia
11.45-12.30     II termin Walnego Zgromadzenia
12.30-12.40     Otwarcie konferencji
 dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 
 prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Przewodniczący PTOT
12.40-13.30     Participatory methods in Technology Assessment
 Geert Munnichs, Rathenau Institute, Holandia
13.30-14.15     obiad
14.15-15.30     Prezentacja monografii Ocena technologii - nowe wyzwania dla filozofii nauki i ogólnej metodologii nauk
 Krzysztof Michalski, Politechnika Rzeszowska

 Dyskusja
15.30-17.10     Zgłoszone wystąpienia (5 x 20 minut)
 Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów na adres l.nazarko@pb.edu.pl