Na Walnym Zgromadzeniu członków Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, które odbyło się 23 marca 2023 roku w trybie hybrydowym, ...