Warsztaty naukowe "Innowacje a wartości" oraz Walne Zgromadzenie PTOT

Polskie Towarzystwo Oceny Technologii, Katedra Metodologii Nauk na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny zorganizowały warsztaty naukowe "Innowacje a wartości" połączone z dorocznym zjazdem członków Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Wydarzenie odbyło się 15 i 16 marca 2018 r. w Lublinie. Składało się z dwóch części - teoretycznej, która miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz praktycznego omówienia case studies start up-ów - na terenie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii.

Ramowy Plan wydarzenia:

Czwartek, 15 marca 2018 (sala GG-208, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin):
13.00    Przywitanie gości
Wykład wprowadzający: Dwugłos inżyniera i filozofa - prof. Jan Kaźmierczak (Politechnika Śląska) oraz prof. Agnieszka Lekka-Kowalik (Katolicki Uniwerysytet Lubelski Jana Pawła II)
Responsible Research and Innovations - wyzwania normatywne i praktyczne - prof. Andrzej Kiepas (Politechnika Śląska)
Innowacje a polityka - prof. dr hab. Lech W. Zacher (Akademia Leona Koźminskiego), dr Krzysztof Michalski (Politechnika Rzeszowska)
15.00    przerwa na kawę
15.30    Pedagogiczny aspekt innowacji - dr hab. Beata Pituła, prof. nzw. i dr Anna Waligóra (Uniwersytet Śląski)
Innowacje a zrównoważony rozwój - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. (Politechnika Śląska), mgr Paulina Kuzior (Instytut Nauk Prawnych PAN, Politechnika Śląska)
Innowacje a duchowość. Ocena rozwoju technologicznego z perspektywy ekologii integralnej - dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)
18.00   

Walne zgromadzenie PTOT

Proponowany porządek obrad:
1) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2) przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków PTOT,
3) przyjęcie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego Zarządu PTOT z działalności towarzystwa za rok 2017 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTOT za rok 2017,
4) wybór komisji skrutacyjnej,
5) wybór Zarządu PTOT na kadencję 2018-2020,
6) wybór Komisji Rewizyjnej PTOT na kadencję 2018-2020
7) omówienie spraw bieżących, wniosków i planów na przyszłość.

19.30    Uroczysta kolacja

Piątek, 16 marca 2018 (Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, Lublin):
9.30    Wykład dyrektora Parku – Tomasza Małeckiego – o wyzwaniach związanych z praktycznym wdrażaniem innowacji technicznych
10.00    Prezentacje start-upów działających na terenie parku:
  • NEXBIO
  • adizzi.com
  • iWisher
  • Clean Concept
  • Biolive Innovation
12.30    wizyta studialna na terenie parku
13.00    lunch


Komitet organizacyjny:
dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL - przewodnicząca
mgr Marcin Garbowski - sekretarz
mgr Kamil Szymański
mgr Łukasz Sarowski